Regelsæt

§ 1 FORMÅL
MB-Mods.dk er et nonprofit forum, der har til formål at give danske internet brugere, endnu en mulighed for at snakke om, og hjælpe hinanden med spørgsmål om, Farming-Simulator relaterede ting.

§ 2a. BRUGEROPRETTELSE
Kun medlemmer kan skrive indlæg på MB-Mods.dk – dette gælder både oprettelse og besvarelser af indlæg.
Alle kan blive oprettet som registreret bruger her (såfremt de ikke af andre årsager er udelukket af administrator). Det koster ikke noget at blive oprettet.

§ 2b. BRUGERNAVNE
Brugerkonti må ikke indeholde navne som “Gæst”, “Admin”, “Mod”, “opload” og lign., ej heller variationer på disse navne såsom “Administrator” og “Uploadere”.
Brugernavne må ikke være stødende i noget henseende. Derudover gælder at man ikke må udgive sig for at være en anden person, eks. “Anders Fogh Rasmussen” – dette betragtes jvf. dansk lovgivning som dokumentfalsk.

§ 3a SPROG & OMGANGSTONE
Indlæg skal overholde til enhver tid gældende lovgivning (for eks. injurier).
Hetz og tilsvining af andre brugere er ikke tilladt. Der udvises almindelig høflighed og respekt for andre mennesker og meninger. Til gengæld må man frit i vurderinger af materiale bruge det sprog man finder nødvendigt, såfremt det ikke er personligt stødende for nogen, men udelukkende har relevans for det omdiskuterede materiale. “Flaming” (dvs. hård kritik i en stil der minder om hetz) vil i værste tilfælde blive belønnet med IP ban (udelukkelse fra siden).

Tænk også over omgangstonen; Skriftsprog virker altid “hårdere” end talesprog. Derfor vil et godt råd være at bruge smilies, specielt hvis man skal kritisere.

§ 3b SKRIFT
Man skal formulere sig så klart man kan. Smarte tegn, CAPS LOCK holdt nede osv. er ikke velset og kan, hvis brugeren ikke retter sig efter evt. henstillinger, udløse advarsler.
Man skriver normalt – dvs. ikke noget med at blande små bogstaver, kapitæler og tal i én stor pærevælling (eks. L33t-sprog). Heller ingen SMS-forkortelser/slang.
Man skriver dansk – dvs. man skriver ikke hver andet ord på engelsk, fordi man synes det lyder smartere. Overdrevet brug af ord som: lol, roflmao, ftw, epic og lin. Er ikke velset… Man bestræber sig på at gøre sig forstående over for alle.

Eks.:
Jeg eR bAre sEj, ikK?
J3g 3r b4re s3j, 1k?
JEG ER BARE SEJ, IKKE?
J R SEJ, ik’?

For at gøre det klart endnu engang, så er ovenstående skrivemåde ikke velset! Dog kan der forekomme undtagelser, f.eks. er forkortelser og underlige udtryk accepteret, hvis det har direkte relevans.

§ 3c INDHOLD
Man må gerne linke til andre sider, dog ikke ***grafiske. Tillinkede sider må ikke installere spyware/adware/malware/virus. Der må heller ikke fremkomme mange popup’er ved besøg af den linkede side. (eks. som følge af et popsmart-irriterende javascript).
Links til sider med ***grafisk/erotisk materiale er ikke tilladt!
Links kan uden forudgående varsel blive fjernet af Administrator.
Husk at indholdet til enhver tid skal overholde resterende paragraffer i dette regelsæt samt gældende dansk lovgivning.

§ 4 SIGNATUR  – Er midlertidigt slået fra
Signaturer må ikke linke til stødene materiale, som udgangspunkt accepteres kun link til egen side.
Signaturen må IKKE indeholde reklame eller lovprisninger af produkter/selskaber (eller det modsatte).
Signaturens formål er at give andre brugere mere information om dig selv, eller på en let måde skabe en hurtig personificering af dig som karakter.
Der er dog den særlige undtagelse at personer der skriver på vegne af et firma (deres eget eller ansat), må have lov til at skrive firmaets navn i signaturen, såfremt det har til formål at klargøre et tilhørsforhold.
Der gerne må benyttes farver, fed skrift, kursiv skrift og understreget.
Mht. størrelsen må denne ikke overstige “Normal” betegnelsen (svarer til størrelse 12)!!
Det er alene administrator der afgør om en signatur overholder de gældende hensigter omkring signatur – en bruger kan derfor godt få fjernet signaturen, hvis administrator skønner at den har stærkt upassende karakter.

§ 5 KÆDEBREVE OG SPAM
Kædebreve over PB medfører bortvisning.
SPAM af forum’et medfører advarsel, evt. med bortvisning til følge.

§ 6 MODERERING & BORTVISNING
Administrator kan til enhver tid redigere eller slette indlæg, hvis det skønnes at skribenten ikke overholder reglerne – eller blot findes upassende.
Brugere kan uden varsel udelukkes fra forum’et hvis reglerne ikke overholdes – dette kan ske ved blokering af IP-adressen. En sådan blokering risikerer at hive andre IP-adresser med i faldet (eks. et kollegie med kollektiv IP, eller Stofanet-kunder med flydende IP) – så tænk dig om før du poster!
Hvis Administrator laver en ændring i et indlæg, skal vedkommende lave en bemærkning i indlægget, om der er foretaget redigering og hvorfor.

§ 7 REKLAMER
Der accepteres ikke reklamer på debatten i nogen form.
Overtrædelse af denne regel kan resultere i uhæmmet brug af advarsler og evt. øjeblikkelig udelukkelse.

Man må i saglige sammenhænge gerne henvise til eget website, også selvom dette er kommercielt – men misbruges denne mulighed i form af overdrivelse, vil dette udløse en advarsel.

§ 8 FLYTNING AF INDLÆG OG TRÅDE
Administrator kan til enhver tid flytte tråde og indlæg til andre subfora, hvis de skønnes mere relevante dér.

§ 9 ADGANG TIL FEATURES
Administratoren kan uden varsel lukke ned for features eller oprette nye.
Foreløbigt kan man bruge avatars ved at uploade dem til denne side (under din profil) – eller blot ved at vælge en af dem der er standard.

§ 10 SLETNING AF INAKTIVE BRUGERE OG INDLÆG
Administrator kan uden varsel slette brugere der i lang tid har været inaktive og indlæg der er forældede. P.t. slettes der hverken brugere eller indlæg automatisk.(60 dage)

§ 11 RETTIGHEDER OG AFGØRELSER
Administratorer og Uploadere på MB-Mods.dk er ikke fejlfri…
Men ingen har endnu kunne bevise det (til vores bedste/værste vidende), så som udgangspunkt har VI ALTID RET!!! 😉
Alle tilfælde vil blive vurderet enkeltvis, og vi bestræber os på at foretage retfærdige afgørelser.

§ 12 BIDRAG TIL DRIFT AF MB-Mods.dk
MB-Mods.dk er som udgangspunkt gratis at bruge, da der ikke p.t. er de store udgifet ved at holde det kørende.
Ønsker man dog ihærdigt at bidrage økonomisk til driften kan man sende Administrator en privat besked.

§ 13a HVEM BESTEMMER?
Administrator er dette forums opretholdere af dette regelsæt.

§ 13b DEBATTER OM AFGØRELSER?
Eventuelle debatter om afgørelser skal foregå DIREKTE mellem bruger og Administrator på mail eller PB, og IKKE offentligt i debatten. Det er under “Fejlrapportering & forslag” dog tilladt at have principielle diskussioner om både tt-mods.dk’s regelsæt samt indhold.
… ikke dermed sagt at der vil blive gjort noget alligevel – dette forum er oprettet på frivillig basis, og kører gratis…

§ 14 ÆNDRING AF REGLER
Regelsættet kan til enhver tid ændres uden varsel. Dog vil dette altid fremgå af et indlæg fra administrator under “Nyheder”, samt der vil blive sendt nyhedsbrev om dette til alle brugere via. pm.

§15 Hjemmesider og Gameserver
det er ikke tilladt at linke til hjemmesider med jer brugers gårde/maskinstationer i chatten det er derimod tilladt i denoprettet forum emne bliver denne regl over trådt bliver man bannet i 3 dage

§16 Signatur
signaturen må ikke overskride 600px bred x 600px høj gør de det vil de blive slettet uden varsel
ellers gælder regle nr 4 for at ligge en signatur i sin profil og er man i tvivl så spørg man en admin

Alle brugere ønskes god fornøjelse og god debat –